ทุกผลิตภัณฑ์ คือ ความภูมิใจของเรา

เครื่องมือและชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตจากมือเราได้ผ่านกระบวนการทดสอบคุณสมบัติด้วยการใช้งานจริงในรูปแบบและระดับต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในวงการผู้ผลิต เครื่องยนต์เพื่อประกอบเข้ากับตัวรถผู้ผลิตชิ้นส่วนและระบบทำงานที่สำคัญในตัวยานยนต์ (First tier)

อ่านเพิ่มเติม...

คุณภาพเหนือเงื่อนไข.

ในวงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตส่วนใหญ่จะอ้างอิงแบบงาน (Drawing) ของลูกค้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรังปรุงแก้ไขใดๆมาเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเสนอขายและยังใช้เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับอ้างอิงในกระบวนการผลิตการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม...

บุคคลากรและคุณภาพการทำงาน

ด้วยตระหนักว่า "คุณภาพการทำงานที่ดี ต้องมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี" ALK จีงได้ทำการขยายและปรับปรุงสถานที่ทำงานทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการปฎิบัติงานได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมฝุ่นและอุณหภูมิภายในโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

ALK Precison Works (1976) Co., Ltd.