ทุกผลิตภัณฑ์ คือ ความภูมิใจของเรา

เครื่องมือและชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตจากมือเราได้ผ่านกระบวนการทดสอบคุณสมบัติด้วยการใช้งานจริงในรูปแบบและระดับต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในวงการผู้ผลิต เครื่องยนต์เพื่อประกอบเข้ากับตัวรถผู้ผลิตชิ้นส่วนและระบบทำงานที่สำคัญในตัวยานยนต์ (First tier)

อ่านเพิ่มเติม...

คุณภาพเหนือเงื่อนไข.

ในวงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตส่วนใหญ่จะอ้างอิงแบบงาน (Drawing) ของลูกค้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรังปรุงแก้ไขใดๆมาเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเสนอขายและยังใช้เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับอ้างอิงในกระบวนการผลิตการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม...

บุคคลากรและคุณภาพการทำงาน

ด้วยตระหนักว่า "คุณภาพการทำงานที่ดี ต้องมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี" ALK จีงได้ทำการขยายและปรับปรุงสถานที่ทำงานทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการปฎิบัติงานได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมฝุ่นและอุณหภูมิภายในโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.