ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

        

บนเส้นทางที่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร้จร่วมกับลูกค้ากลายเป็นความผูกพันธ์ประดุจหุ้นส่วนและมิตรแท้ที่ต้องให้ความร่วมมือแก่กันเป็นพิเศษ เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้น คือ การวางรากฐาน แนวทางและโอกาศ สำหรับเพิ่มศักยภาพต่อภาคการผลิต และบริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นปึกแผ่นเพื่อความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นควบคู่กับการสร้างตราสินค้า "A.L.K." ให้มีชื่อเสียงกว้างขวางและโดดเด่นเฉพาะทางและให้เครื่องหมาย ALK 01 กลายเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงตรง

  • เที่ยงตรงในด้วยการ "ออกแบบคุณภาพผลิตภัณฑ์" ตรงตามเงื่อนไขความต้องการ

  • เที่ยงตรงในด้าน "ราคา" เทียบกับเงื่อนไขคุณภาพและข้อตกลง

  • เที่ยงตรงในด้าน "เวลา" การผลิตเทียบกับเป้าหมาย

  • เที่ยงตรงในด้านของ "บริการ" เทียบกับความสามารถเข้าถึงสาเหตุของปัญหาและประสิทธิผลในการดำเนินการ